500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Regata a Palamós Imprimir e-mail
escrit per Alex   
dimecres, 12 març de 2008

Regata de l’hora a Palamós.

El pròxim 6 d´abril el Club de Rem Palamós organitza una competició amb nou format.

La prova es farà en un circuit disenyat per l´organització, essent el guanyador la tripulació que aconsegueixi realitza més voltes en un hora, que es el temps que dura la prova.

Un altra novetat d´aquesta prova es que es podran realitzar canvis a les tripulacions durant  el transcurs de la prova en una zona designada per l´organitació. Per tant, l’agilitat i rapides en realitzar el canvis o arriscar-se a fer tota la prova amb el mateixos esportistes serà un altre factor que donarà emoció a la regata.

La prova que inclou totes aquestes  novetats es tot un repte pels organitzadors, que esperen amb aquest tipus de competició aconseguí el suport dels clubs de banc fix, assistint a la prova i recolzant d’aquesta manera l´esforç realitzat per organitzar la competició.

Cliqueu aquí per més informació
 

  
 
< Anterior   Següent >
© 2014 remcatalunya.org